Ungarn​

De seneste år har vi haft et meget stort antal nordiske gæster på vores ture til Ungarn.

Vi oplever, at de samme gæster tager med år efter år. Tilfredsheden med turene er stor, og det skyldes især, at jagten i Ungarn er særdeles velorganiseret, og at Ungarn har meget vildt på grund af landets selektive afskydningspolitik.

Der er stolte jagttraditioner og stærke trofæer i Ungarn. Du vil opleve jagt af meget højkvalitet, og du vil få rigelige mængder af den gode ungarske mad, som hører til Europas allerbedste. Samtidig vil du kunne møde den gæstfrie og meget imødekommende ungarske befolkning.​

En gammel fordom siger, at Ungarn er et dyrt jagtland,men vi har i mange år arrangeret rejser til Ungarn og opbygget tætte relationer dernede, som gør at vores priser er meget konkurrencedygtige.

Du kan for eksempel vælge at få en skræddersyet tur med fastpris, eller du kan vælge et prislistearrangement. Ved jagt på prisliste kan du lægge et loft på prisen ud fra 15%-regelen. Dermed behøver de meget attraktive jagter i Ungarn ikke længere at forblive en drøm. Du har nu muligheden for selv at prøve det til meget favorable priser.​

​KNÆK & BRÆK…!!​

Bukkejagt

Området, hvor der jages råbuk, er populært kaldet ”Pusztaen”. Totalt råder vi over en stor del af bukkejagten på ca. 100.000 ha i dette område. Området besidder en af de tætteste råvildt bestande i hele Ungarn. Revirerne er meget varierede, der er naturreservater, landbrugsområder, mindre skove, hede samt mange mindre og større remiser, dette sammen med en utrolig god biotop gør, at råvildtet virkelig trives her.

Kronhjort

Revirerne, hvorpå der vil kunne jages kronhjort, er forskellige jagtforeningsrevirer, i det sydlige Ungarn. Områderne er med blandet skov, landbrugsjord og sivområder.

Hundyr

Reviret, hvorpå der kan jages hundyr, er et privat revir, i det sydlige Ungarn. Der jages på i alt ca. 32.500 ha. Deraf er ca. 15 % skov og resten varierer imellem landbrugsjord og sivområder.

Muflon, dåhjort & vildsvin

Et af revirerne, hvorpå vi tilbyder denne jagt er beliggende ca. 80 km nordvest for Budapest. Reviret er på ca. på ca. 17.000 ha. heraf er en stor del skov, resten er åbne græsletter, lidt marker samt brakmarker. Reviret er beliggende i en meget smuk natur som er vekslende imellem mindre til kuperede områder.

Der er i reviret gode chancer for jagt på muflon, dåvildt og vildsvin – Det anbefales at jage i oktober, november, december og januar. Muflonen er i brunst ca. i midten af november. Muflon i dette område er fra ca. 60-75 cm i størrelse. Med lidt held kan større muflon også jages.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os