Polen​

Polen er et land, som rigtig mange jægere vender tilbage til år efter år. Vi samarbejder med jagtforenings- og statsrevirer, og vi kan tilbyde et meget varieret udbud af revirer.

Variationen gælder både sammensætningen og størrelsen på de forskellige vildtarter. Der er en meget afvekslende biotop i Polen, som sikrer, at mange forskellige vildtarter får optimale livsbetingelser.

Det er nu ikke bare vildtarterne, der har optimale betingelser i Polen. Også for jægere er der noget for enhver smag.

Kronhjort

Hjortejagten kan foregå på reviret Szarak Dzialdowo, hvor vi har hjortejagten. Det mest optimale tidspunkt er fra ca. 15-30. september, hvor brunsten normalt er på sit højeste i dette revir. Reviret er på i alt ca. 10.200 ha. deraf er der ca. 6.850 ha skov, resten er dyrkede marker og remiser, i øvrigt med en rimelig afvekslende biotop.

Dåhjort

Reviret hvorpå jagten kan foregå er på i alt 7.500 ha, deraf er 3.850 ha skov, resten er marker, enge, remiser osv.

Muflon

Området hvorpå jagten foregår er i revirer som ligger ca. 70 -80 km syd for Wroclaw i nærheden af Swidnica eller på et par af naborevirerne. Jagten på disse steder, er meget spændende da biotopen er meget afvekslende og hele området er lettere kuperet. Der er mulighed for at jage på i alt ca. 14.500 ha, deraf er ca. 9.500 ha skov, resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser.

Vildsvin

Det bedste er hvis man kan vælge et tidspunkt omkring eller når der er fuldmåne. Alle ved at vildsvinejagten typisk er sen aften eller nattejagt, derfor tilrådes det at man jager med en meget lysstærk kikkert. Indkvarteringen vil være ca. midt i reviret privat hos skovfogeden se billede eller på et hyggeligt hotel – Der vil her blive serveret rigeligt med god mad og drikke fra det polske køkken.

Jagten afvikles i henhold til de enkelte dages parole, dette gør sig også gældende hvad angår afskydning af de forskellige vildtarter.

Der vil være mulighed for at skyde Kronhjort eller Dåhjort på drivjagten hvis dette ønskes og hvis disse er fri i afskydningsplanen

Bukkejagt i Polen

Bukkejagt i Polen er meget populær, for der er en god bestand i alle revirer. Vores bukkejagter finder typisk sted omkring Frankfurt an der Oder, Poznan, Bydgoszcz, Wroclaw og Gdansk.

I Polens store skovområder finder du nogle af Europas allerstærkeste bestande, og alle steder har i den netop overståede sæson budt på et højt antal nedlagte råbukke for den enkelte jæger.

KNÆK & BRÆK … !!

Tag på bukkejagt

Warszawa

Området hvorpå jagten kan foregå er beliggende ca. 50 km vest for Warszawa. Der kan evt. arrangeres transfer fra lufthavnen. Toprevir med stor og stærk råvildtbestand. Jagten på dette sted, er super spændende da biotopen er meget afvekslende.

Der er mulighed for at jage på i alt ca. 10.300 ha, deraf er ca. 4.750 ha skov, resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser. Der er en god bestand af råvildt og vildsvin i reviret. Bukkene er imellem ca. 200 – 450 g, det kan dog ikke udelukkes at enkelte større bukke også kan forekomme.

Bogatynia

I revirerne er der gode muligheder for at finde mange flotte bukke imellem ca. 200-500 g, der er også mulighed for, at der kan skydes bukke over 500g, dog ved alle at der på den størrelses bukke også skal lidt held til, specielt i Polen.

Mulighed for store bukke. Spændende revir med meget stor råvildtbestand beliggende kun ca 120 km fra grænseovergangen Forst og ca. 15 km fra Gørlitz. 4 faste priser – Max. loft på bukke over 400g

Sycow

Afskydning efter FASTPRIS

Bukke er oftest imellem 200 – 450 g. Der er dog også mulighed for, at der kan skydes bukke over 450 g. – Der er tidligere skudt kapitale bukke i dette revir

Revirerne er i alt på ca. 34.990 ha, deraf er ca. 16.930 ha skov,resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser.

Revirerne er meget afvekslende og der er en super og tæt råvildt bestand, hvor der skydes årligt ca. 90 bukke i revirerne.

Kalisz

Reviret er på ca. 5.980 ha deraf er ca. 2.300 ha skov. Der er en meget afvekslende biotop i reviret hvilket gør at de har en rigtig flot råvildtsstamme og som gør at råvildtet virkelig trives her.

Der er også mulighed for vildsvin i dette område.

Et revir med muligheder for gode bukke.

Der vil være ca. 20 bukke til afskydning her august for 2-3 jægere.

Tidligere gæster har på dette sted været meget heldige at skyde nogle gode store råbukke. Området er kendt for at der kan skydes bukke imellem 200-500 g og i brunsten er der tidligere skudt flere større bukke.

Wroclaw 3

Reviret hvorpå der jages, hedder Wroclaw 3 og er beliggende ca. 20 km øst for Legnica, samt ca. 120 km fra den tyske grænse. Jagten på dette revir er meget spændende, da det har en meget afvekslende biotop, med mange forskellige afgrøder.

Reviret er i alt på ca. 9.100 ha, deraf er ca. 2.600 ha skov, resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser. Biotopen er utrolig afvekslende og spændende at jage i.

Der er tidligere skudt bukke over 500g i reviret, ja endda optil 600g, der er en god bestand af råvildt og en lille bestand af vildsvin i reviret og bukkene er imellem ca. 200 – ca. 500 g i reviret, det kan dog ikke udelukkes af større bukke kan forekomme, lige pludseligt kan der stå en buk, som ingen tidligere har set i området.

Mirkow

Jagten på dette sted, er super spændende da biotopen er meget afvekslende. Der er mulighed for at jage på i alt ca. 4.100 ha, deraf er ca. 1.600 ha skov, resten er marker, engdrag samt større og mindre
remiser. Der kan ligeledes også jages på et naboområde på ca. 7000 ha

Virkelig mulighed for gode og stærke bukke.

Der er en god bestand af råvildt og vildsvin i reviret. Bukkene er imellem ca. 200 – 500 g, det kan dog ikke udelukkes at enkelte større bukke også kan forekomme. Der er tidligere skudt bukke over 500 g i reviret

Olawa

Revirerne er på 46.700 ha hvoraf der er ca. 22.500 ha skov resten er marker enge og lidt moser. Revirerne er meget afvekslende imellem moser, skove, engstykker og våde områder, dette gør at der findes en helt fantastisk god råvildtstamme i disse revirer.

Der er ca. 60-70 bukke til afskydning i 2020. Revirerne har gode bukke imellem 200-500 g, der er også mulighed for, at der kan skydes enkelte bukke over 450 g, dog ved alle at der på den størrelses bukke også skal lidt held til – Der vil være mulighed for, at nedlægge vildsvin i forbindelse med bukkejagten.

Hyggelig pension/lille hotel hvor vores gæster bliver forkælet.

Indkvarteringen vil være ca. midt i reviret på et lille hyggeligt pension/hotel, stedet ligger i stille og rolige omgivelser. Der vil her blive serveret rigeligt med god mad og drikke fra det polske køkken. Der er også mulighed for andre indkvarteringer.

Klodzko

Reviret er i alt på ca. 10.000 ha, deraf er ca. 3.000 ha skov, resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser.

Reviret er utroligt spændende og meget afvekslende og der er en super og tæt råvildt bestand, Reviret er letter kuperet med et fantastisk landskab og meget spændende at jage i Bukke er oftest imellem 200 – 400 g. Der er dog også mulighed for, at der kan skydes bukke over 400 g.

Størrelsen på bukkene har selvfølgelig også noget at gøre med hvordan den forgangne vinter har været.

Indkvarteringen vil være ca. midt i reviret på et ældre fin slot som der kan ses billeder af længere nede i tilbuddet.

Der vil her blive serveret rigeligt med god mad og drikke fra det polske køkken.

Olesno

Jagten på dette revir er meget spændende, da det har en flot og afvekslende biotop, med enge, vådområder og marker med mange forskellige afgrøder. Hvilket gør at råvildtet stortrives her.

Dejligt afvekslende revir, hvor råvildt stortrives.

Reviret er i alt på ca. 7.150 ha, deraf er ca. 2.700 ha skov. Der er en god bestand af råvildt, vildsvin og lidt kronvildt i reviret. Bukkene er normalt imellem ca. 200 – 450 g i reviret, og der er hvert år skudt enkelte endnu større råbukke – Der er i reviret ca. 20 bukke til afskydning.

Et revir med gode muligheder for gode bukke til en fast pris Indkvarteringen kan foregå på et meget hyggeligt hotel ved Olesno, her er der mulighed for SPA-bad med mere. Udenfor er der forskellige steder hvor man kan sidde og slappe af og nyde en kold øl eller kop kaffe efter jagten

Miedzyborz

Der jages her på i alt 5-6 forskellige revirer, som tilsammen er i alt på ca. 50.000 ha, deraf er ca. 23.000 ha skov, resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser.

Der er ca. 160 bukke til afskydning i revirerne i 2020. Der er en god bestand af råvildt og vildsvin. Bukkene er imellem ca. 200 – ca. 450 g i reviret, det kan dog ikke udelukkes af større bukke kan forekomme, lige pludseligt kan der stå en buk, som ingen tidligere har set i området.

Der skydes hvert år skydes en del bukke over 400g i områderne og tidligere er der skudt pæne og stærke bukke i reviret, dette er selvfølgelig også helt afhængigt af hvordan vinteren bliver, da dette har stor betydning for hvordan bukkene sætter op. Fremragende bukkejagtsrevir med meget stor råvildtbestand

Indkvarteringen foregår på et virkelig pænt og meget hyggeligt hotel, som ligger meget centralt imellem jagtområderne. Der vil på stedet blive serveret rigeligt af den gode polske mad.

Zlotoryja

Reviret er lettere kuperet og har et helt fantastisk flot landskab, som gør det utrolig afvekslende og spændende at jage i og gør at råvildtet stortrives her.

Et revir hvor der tidligere er skudt gode bukke.

Der gode muligheder for at finde mange flotte bukke imellem ca. 200- 450 g, der er også mulighed for, at der kan skydes bukke over 450 g, dog ved alle at der på den størrelses bukke også skal lidt held.

Der er ca. 30 bukke til afskydning udfra denne indkvartering der vil også være mulighed for, at nedlægge vildsvin i forbindelse med bukkejagten.

Revir med meget stor råvildtstamme – En oplevelse at komme her.

Indkvarteringen vil være ca. midt i reviret, på stedet, som ses på billedet. Dette er et lille hyggeligt privat sted og her kan man stadig opleve det gamle polske køkken med forkælelse og rigtig god mad .

Kutno

Der er en meget afvekslende biotop i reviret hvilket gør at de har en fin og stærk råvildtsstamme. Der er også mulighed for vildsvin i dette område.

Tidligere gæster har på disse 2 revirer været meget heldige at nedlægge nogle store råbukke.
Der er ca. 30 bukke til afskydning i de 2 revirer. Bukke er oftest imellem 200 – 450 g. Desuden er der mulighed for, at der kan skydes bukke over 450g.

Dette kræver dog som vi alle ved jagtheld. Der vil her være ca. 30 bukke til afskydning i de 2 revirer. De 3 bukke som ses her på billederne er 2 guld og en sølvmedalje som er skudt af en kunde i 2018 Indkvarteringen vil være ca. midt omkring revirerne ved en lille hyggelig pension som ligger i stille og rolige omgivelser.

Takak

Reviret er på i alt ca. 12.990 ha og er bestående af ca. 6.500 ha skov, samt resten marker, enge og remiser og er meget afvekslende og der er en fantastisk biotop for råvildtet som virkelig trives i området. Alt dette gør det utrolig spændende at jage i. Terrænet er fladt og ligner det “gamle” Polen.

Unikt revir med muligheder for gode bukke.

I reviret er de fleste bukke imellem 200 – 400 g. Der er også gode muligheder for, at der kan skydes bukke over 400 g, dette kræver dog som vi alle ved jagtheld. Der er tidligere skudt bukke over 450g og i 2018 endda flere over 450g

Der er ca. 15-18 bukke til afskydning i reviret for 3 jægere, indkvarteringen er privat i revirets jagthus som ligge i stille og rolige omgivelser midt i jagtområderne. Her vil du kunne opleve det polske køkken med med god og rigeligt mad.

Zabkowice

Reviret er på i alt ca. 12.990 ha og er bestående af ca. 6.500 ha skov, samt resten marker, enge og remiser og er meget afvekslende og der er en fantastisk biotop for råvildtet som virkelig trives i området. Alt
dette gør det utrolig spændende at jage i. Terrænet er fladt og ligner det “gamle” Polen.

Unikt revir med muligheder for gode bukke. I reviret er de fleste bukke imellem 200 – 400 g. Der er også gode muligheder for, at der kan skydes bukke over 400 g, dette kræver dog som vi alle ved jagtheld. Der er tidligere skudt bukke over 450g og i 2018 endda flere over 450g

Choclanow

Dejligt afvekslende revir, hvor råvildt stortrives.

Bukkene er oftest imellem 200 – 400 g. Der er dog også mulighed for, at der kan skydes bukke over 400 g, dette kræver dog som vi alle ved jagtheld. Der er tidligere på dette pragtfulde revir skudt rigtig gode bukke, dette kræver dog
som vi alle ved meget jagtheld.

Der skydes årligt ca. 30 bukke i reviret af vores gæster.

Reviret er i alt på ca. 4.990 ha, deraf er ca. 2.930 ha skov, resten er marker, engdrag samt større og mindre remiser. Reviret er meget afvekslende, og der er en god råvildtbestand.

Et revir med gode muligheder for gode bukke til en fast pris

Indkvarteringen vil være på en hyggelig pension, som ligger på et helt fantastisk sted med en dejlig natur. Der vil her blive serveret god og solid mad fra det polske køkken.

​Dzialdowo

2 Faste priser – Max 3.950,-kr. for bukke over 350g.

Bukkejagtsrevir hvor råvildtet virkelig trives. Reviret er meget afvekslende​ og alle vores gæster har virkelig nydt både revir og indkvartering.

​Super revir med chance for stærke bukke.

Afskydning efter disse 2 attraktive priser

I reviret skydes der mange bukke imellem 250 – 450 g, og der vil også gode muligheder for, at der kan skydes bukke over 450g, dette kræver dog som vi alle ved jagtheld. Der vil også være god mulighed for, at nedlægge vildsvin i forbindelse
med bukkejagten – Reviret er til 3-4 jægere.

I reviret skydes der mange bukke imellem 250 – 450 g.

Indkvarteringen vil være privat hos den ene jagtfører.

Køkkenet her er helt fantastisk og er rost meget af vores tidligere gæster – Der er plads til at 4-5 jægere, kan jage i reviret på samme tid.

Alle vores gæster har virkelig nydt at komme i dette revir.

Basa

Superrevir – Maxloft på de store bukke.

Fremragende revir med mulighed for stærke bukke – Privat indkvartering. I dette revir er der tidligere skudt kapitale bukke over 600 g.

​Afskydning efter 6 faste priser.

I forbindelse med bukke- og hundyrsjagter vil der være mulighed for at skyde vildsvin, og i efteråret kan jeg arrangere jagt på ca.
90-110 råer og lam. Indkvarteringen er virkelig hyggelig, privat hos den ene jagtfører.

Her vil i kunne opleve en stor gæstfrihed, forkælelse, samt god og rigeligt med mad. Stedet ligger i stille og rolig omgivelser.

Eller der vil være mulighed for afskydning efter prislisten nedenfor. Vildsvin og parykbukke efter prislisten.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os