Letland​

Der er mulighed for bukkejagt overalt i Letland, og det er muligt at kombinere denne jagt med jagt på vildsvin eller bæver. Du kan både jage på fastpris eller ud fra en prisliste. En typisk jagt foregår ved, at revirlederen kører jægerne ud i jagtområdet, hvor der kan jages på egen hånd. Der er både hochsitz og pürsch på egen hånd.

Fra 1. juni kan du jagte råbukke, og vi anbefaler,at du kommer i de første to uger, da vegetationen giver de bedste muligheder dér. Alternativt vil vi anbefale, at du venter til brunsten i slutningen af juli eller begyndelsen af august. Her vil du kunne blade bukkene.

Tryk/Drivjagten er meget efterspurgt, og vores gæster giver udtryk for, at det er spændende at kunne jage både elg, kronvildt, vildsvin, råvildt, ulv og ræv på den samme jagt. Det er også et ganske overvældende udbud. Ofte bliver denne form for jagt kombineret med et par aftener med ansitz.

Råbuk

Et af vores mange revirer, hvorpå der kan jages råbuk hedder Lubana, og der er plads til ialt 10 jægere på reviret af gangen. Reviret er på i alt ca. 22.000 ha. og er meget spændende revir som har mange forskellige biotoper. Der er skov, marker, enge med græs, brakmarker og siv samt mange mindre og større remiser. Der er på revirerne en god bestand af råvildt, samt en god bestand af vildsvin, bukkene er her imellem 200 – 350 g, større bukke kan forekomme.

Drivjagt

Vi kan tilbyde drivjagt/trykjagt i både den østlige- og vestlige del af Letland. Jagten kan afvikles i reviret Urgale, Zuras og Kaltene, eller et af de øvrige revirer i den vestlige del af Letland. Det spændende ved drivjagt i Letland er at der kan nedlægges vildsvin, elg, kronvildt, råvildt, ræv, vaskebjørn og i sjældne tilfælde ulv

Bæver

Et af revirerne, hvorpå der kan jages bævere hedder Lubana og der er plads til i alt 6 jægere på reviret af gangen til bæverjagten. Der er på revirerne en god bestand af bævere, råvildt, samt en fin bestand af vildsvin, bukkene er her imellem 200 – 350 g, større bukke kan forekomme.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os