Letland​

Der er mulighed for bukkejagt overalt i Letland, og det er muligt at kombinere denne jagt med jagt på vildsvin eller bæver. Du kan både jage på fastpris eller ud fra en prisliste. En typisk jagt foregår ved, at revirlederen kører jægerne ud i jagtområdet, hvor der kan jages på egen hånd. Der er både hochsitz og pürsch på egen hånd.

Fra 1. juni kan du jagte råbukke, og vi anbefaler,at du kommer i de første to uger, da vegetationen giver de bedste muligheder dér. Alternativt vil vi anbefale, at du venter til brunsten i slutningen af juli eller begyndelsen af august. Her vil du kunne blade bukkene.

Tryk/Drivjagten er meget efterspurgt, og vores gæster giver udtryk for, at det er spændende at kunne jage både elg, kronvildt, vildsvin, råvildt, ulv og ræv på den samme jagt. Det er også et ganske overvældende udbud. Ofte bliver denne form for jagt kombineret med et par aftener med ansitz.

Vil en gruppe overvejende jage kronvildt, foregår det i den vestlige del af Letland, mens der i den østlige del af Letland er mulighed for at jage en større andel af elge.

Kontakt mig og hør meget mere om de mange fine muligheder for både bukkejagt og drivjagt i Letland.

KNÆK & BRÆK…!!

Råbuk

Et af vores mange revirer, hvorpå der kan jages råbuk hedder Lubana, og der er plads til ialt 10 jægere på reviret af gangen. Reviret er på i alt ca. 22.000 ha. og er meget spændende revir som har mange forskellige biotoper. Der er skov, marker, enge med græs, brakmarker og siv samt mange mindre og større remiser. Der er på revirerne en god bestand af råvildt, samt en god bestand af vildsvin, bukkene er her imellem 200 – 350 g, større bukke kan forekomme.

Vildsvin og elg

Jeg kan tilbyde vildsvine og elgjagt i hele Letland. Jagten kan afvikles i de revirer hvor jagten svarer til den enkelte jægeres ønsker. Dette kunne være Urgale, Zuras og Kaltene, eller et af de øvrige revirer i den vestlige del af Letland. Der er i revirerne en god bestand af kronvildt, vildsvin, råvildt samt en mindre bestand af elge. Hjortene har trofæstørrelser fra 3-10 kg, og der er nogle år endda mulighed for at nedlægge helt kapitale trofæer over 10 kg

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os