England​

Vores mange nordiske gæster nedlagde et stort antal medaljetrofæer i England i sidste sæson. Der er mange forskellige jagtmuligheder, og vildtet har fine levebetingelser. Det skyldes, at biotopen er meget varieret og indeholder både små skove, levende hegn, enge, moser og landbrugsarealer. Samtidig har England et relativt mildt klima, hvilket giver vildtet helt perfekte levebetingelser.

Mange af vores engelske jagter foregår i området omkring Birmingham. Her kan du jage råbuk, muntjac, kinesisk vandrådyr, Sika og duer. Du bliver indkvarteret tæt på jagtområdet på en lille, hyggelig bed and breakfast.

Der er fine muligheder for at kombinere jagtturen med familieferie i disse områder. Duejagten foregår i omegnen af Oxford og Birmingham. Her har du mulighed for at opleve De Blå Dage, men der er naturligvis mange faktorer, som spiller ind på den mulighed. Det gælder for eksempel både vind og vejr og jægerens skydefærdigheder. Og da det jo er vilde fugle, der jages, giver vi ingen garantier. Hvis der er 30 duer på paraden pr. dag pr. jæger, må det betegnes som tilfredsstillende. Duejagten udøves fra skjul med lokkere, med duemagneten eller ved duernes trækruter. Duejagten er bedst fra marts og frem til midten af april og så igen fra slutningen af juli og til midten af september.

Vil du jage råbuk, anbefaler vi, at det foregår i perioden fra 1.april til 10. maj eller fra den sidste uge i juli og de første uger af august med. Vil du jage muntjac og kinesisk vandrådyr er den bedste tid fra starten af november og frem til 1. marts. Er du på jagt efter en medaljesikahjort er der ekstra fine muligheder her. Sikahjorten kaldes for fantomet, fordi du kan se den det ene øjeblik, og så kan den være væk i det næste. Derfor er jagten på sikahjorte både meget spændende og meget udfordrende.

Duejagt

Vores samarbejdspartner råder over et stort område til duejagt i England. Jagten foregår i et område, som ligger omkring Birmingham. Landskabet hvor duerne jages er meget varieret og biotoperne afvekslende, dette gør, at hvis vejret er godt med lidt vind og at træfsikkerheden er god, så kan der skydes mange duer på sådan en dag.

Råbukke

Områderne er med meget afvekslende biotoper. Dette sammen med et mildt klima gør, at der findes en god og tæt bestand af råvildt. Bukkene har her gode og stærke trofæer, og der er her mulighed for at skyde meget stærke bukke. De største bukke ligger på helt over 700g netto. Der er i disse områder nedlagt en del guldbukke af vores mange gæster som vi har fået lov til at sende på jagt på dette sted. 

Sikahjort

Jagten, vi kan tilbyde, ligger midt imellem Birmingham og Oxford. Der er her mulighed for at jage på 200.000 acres. Områderne er med meget afvekslende biotoper. Dette sammen med et mildt klima gør at der findes en bestand af Chinesse Sika, som jages morgen og aften da de ynder at bevæge sig når der er næsten mørkt de kaldes i England de sorte spøgelser 

 Muntjac og Chinese Waterdeer 

Muligheden er god for jagt på den spændende Muntjac som måske et af de sjoveste dyr at jage, man skal ikke tage fejl blot fordi det er et lille dyr, de står ikke sådan lige stille blot for at blive nedlagt, der er også mulighed god mulighed for Chinese Waterdeer. 

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os