Canada​

British Columbia

​Jagtområdet, hvor vi jager, er hos vores tyske partnere, som ​ligger i i British Columbia, ca. 200 km. nordvestlig for Prince George på foden af det 1600 m høje bjerg, Mc. Kinnon. Jagtområdet som er ca. på 500.000 ha, er bestående af utrolig flot ogafvekslende biotop. Der er i området mange søer og floder, dette er forbundet med sumpområder, og de store skovkomplekser giver vildtet i revirerne fantastiske levevilkår. Dette afspejler sig efter canadiske forhold med den enddog meget høje vildtbestand, som forefindes i området.

Terrænet tilbyder alt fra flade enge, søer, floder og høje bjerge. De højeste bjergtoppe ligger fra 1200 til 1600 m. og er dermed nogle steder over trægrænsen. Bjergsiderne er for det meste bevokset med nåletræer.

Gennem mange års erfaringer, som vores outfitter iNordamerika har, råder han over et fantastisk revir,og et godt kendskab til de canadiske vildtarters leveforhold i området.

Moose

Elgen er en af hovedvildarterne, og vildbestanden kan betegnes som god efter canadiske forhold. Ved en god brunst og en god kondition er skudchancerne af et godt trofæ meget høj. Sidste år lå afskydningsprocenten på ca. 85%, hvilket er meget højt for elgjagt i Nordamerika.

Trofæstørrelsen er i gennemsnit mellem 45 Inch. og 50 Inch. I den netop overstået sæson, blev der også nedlagt elge over 55 Inch. Den optimale termin for brusten er fra ca. midten af september til midten af oktober. Til elgjagt bruger man ofte båd, fordi elgene i brunsten opholder sig ved søernes vandkant og ved sumpområderne.

Det handler om en meget sportslig vildnisjagt, hvor pürschen er nødvendig for et godt resultat, derfor anbefales der en rimelig kondition. Under brunsten kaldes elgene, og dette er noget som vores partner og guider, er gode til. Herved handler det om en meget spændende jagt, som vil kunne stå som et evigt minde hos enhver jæger. Ved elgjagt er det meget vigtigt, at man om morgenen er klar på brunstpladsen. Man må derfor forvente at jagten starter meget tidligt om morgenen.

Sortbjørn

Jagten på sortbjørn bliver gennemført i foråret fra begyndelsen af maj til midten af juni og ligeledes igen i efteråret fra slutningen af august og til midten af september. I efteråret kan sortbjørnen jages som tillægstrofæ til Sneged- eller Elgjagten.

Det er tilladt for hver jæger at nedlægge 2 sortbjørne. Bestanden af sortbjørn er meget god, og jagten er meget sikker, særlig i foråret. Modne bjørne kan have en størrelse på ca. 6-6,5 fod, der nedlægges også hvert år større trofæer. I foråret er bjørnene meget aktive, og efter vinterhiet skal de ud for at søge næring.

Bjørnene ynder at søge føde på de steder hvor der er friske grønne spire, blade osv. Udgangspunkt for forårsjagten er som regel fra hovedcampen. Jagten er som regel organiseret som pürshjagt, og ikke som i Alberta ved jagt på bait. Det anbefales at der jages 1:1 på denne jagt.

Isbjørn

I den nordligste del af Canada i regionen Nunavut er der mulighed for spændende jagt på isbjørn, hvalros, moskus og rensdyr – Jagten i denne barske og afsidesliggende vildmark er meget attraktivt, men til tider udfordrende. Isbjørnen er også kaldt The King of the Arctic og er et af de farligste rovdyr – Jagten på isbjørnen er mulig i foråret og efteråret i de forskellige områder. 

Puma

To af de jagtområder, hvor vi kan arrangere pumajagt, ligger i den sydlige del af British Columbia. De to områder ligger henholdsvis 3 timer kørsel – syd eller nord for byen Kamloops. Områderne er lettere kupperede til kupperet og dækket af kæmpestore skovområder, hvilket gør, at der er en god bestand af puma, los og bobcat. Der er i områderne også en god bestand af shiras elg, sortbjørn, muledeer og wapiti. 

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os