Canada​

British Columbia

​Jagtområdet, hvor vi jager, er hos vores tyske partnere, som ​ligger i i British Columbia, ca. 200 km. nordvestlig for Prince George på foden af det 1600 m høje bjerg, Mc. Kinnon. Jagtområdet som er ca. på 500.000 ha, er bestående af utrolig flot ogafvekslende biotop. Der er i området mange søer og floder, dette er forbundet med sumpområder, og de store skovkomplekser giver vildtet i revirerne fantastiske levevilkår. Dette afspejler sig efter canadiske forhold med den enddog meget høje vildtbestand, som forefindes i området.

Terrænet tilbyder alt fra flade enge, søer, floder og høje bjerge. De højeste bjergtoppe ligger fra 1200 til 1600 m. og er dermed nogle steder over trægrænsen. Bjergsiderne er for det meste bevokset med nåletræer.

Gennem mange års erfaringer, som vores outfitter iNordamerika har, råder han over et fantastisk revir,og et godt kendskab til de canadiske vildtarters leveforhold i området.

Elg

Elgen er en af hovedvildarterne, og vildbestanden kan betegnes som god efter canadiske forhold. Ved en god brunst og en god kondition er skudchancerne af et godt trofæ meget høj. Sidste år lå afskydningsprocenten på ca. 85%, hvilket er meget højt for elgjagt i Nordamerika.

Trofæstørrelsen er i gennemsnit mellem 45 Inch. og 50 Inch. I jagtsæsonen 2014 blev der også nedlagt elge over 55 Inch. Den optimale termin for brusten er fra ca. midten af september til midten af oktober. Til elgjagt bruger man ofte båd, fordi elgene i brunsten opholder sig ved søernes vandkant og ved sumpområderne.

Det handler om en meget sportslig vildnisjagt, hvor pürschen er nødvendig for et godt resultat, derfor anbefales der en rimelig kondition. Under brunsten kaldes elgene, og dette er noget som vores partner og guider, er gode til. Herved handler det om en meget spændende jagt, som vil kunne stå som et evigt minde hos enhver jæger. Ved elgjagt er det meget vigtigt, at man om morgenen er klar på brunstpladsen. Man må derfor forvente at jagten starter meget tidligt om morgenen.

Sortbjørn

Jagten på sortbjørn bliver gennemført i foråret fra begyndelsen af maj til midten af juni og ligeledes igen i efteråret fra slutningen af august og til midten af september. I efteråret kan sortbjørnen jages som tillægstrofæ til Sneged- eller Elgjagten.

Det er tilladt for hver jæger at nedlægge 2 sortbjørne. Bestanden af sortbjørn er meget god, og jagten er meget sikker, særlig i foråret. Modne bjørne kan have en størrelse på ca. 6-6,5 fod, der nedlægges også hvert år større trofæer. I foråret er bjørnene meget aktive, og efter vinterhiet skal de ud for at søge næring.

Bjørnene ynder at søge føde på de steder hvor der er friske grønne spire, blade osv. Udgangspunkt for forårsjagten er som regel fra hovedcampen. Jagten er som regel organiseret som pürshjagt, og ikke som i Alberta ved jagt på bait. Det anbefales at der jages 1:1 på denne jagt.

Sneged

Snegedens levested er i de bjergrige områder. Derfor jages den i 1200 – 1600 meters højde. Bestanden af sneged er meget god og trofæstørrelsen forventes at ligge omkring ca. 9 Inch. Som basis jages der 1:1. Bjergområderne nås med terrængående køretøjer.

Under denne jagt forgår indkvarteringen i telt ude i jagtområdet. På den måde er jagten mere fleksibel. Jagten på Sneged er en typisk bjergjagt, og kræver en god kondition. Normalt ligger afskydningen på 99,9 %. Den optimale jagttid er fra midten af august til starten afseptember.

Til denne jagttid er vejret normalt stabilt, og dette har en megetstor indflydelse på jagtresultatet.

Ulv

Ulvebestanden er meget tynd i dette område, men det sker dog at man ser den. Derfor anbefales det, at man udløser en ulvelicens ellers vil der ikke være muligt at skyde ulv, hvis denne chance skulle opstå.

Newfoundland

Newfoundland byder på en meget spændende jagt. Området har en varieret biotop og en virkelig god vildtbestand.

Du bliver indkvarteret på en ny restaureret lodge, som ligger i det centrale Newfoundland i umiddelbar nærhed af Caribou Søen. Det er en moderne lodge med fire soveværelser, baderum, opholdsstue, spisestue og køkken. Du har både varmt og koldt vand, elektricitet og satellittelefon til din rådighed.

Du skal dog regne med, at det i forbindelse med jagten kan blive nødvendigt at overnatte i flycamps, hvis jagten foregår for langt væk fra hovedcampen. Du kan jage både Moose, Caribou og Bjørn i området.

Moose og Caribou jager vi mest på pyrschjagt, mens bjørnene jages på bait. Vi tilbyder også kombinationsjagter på denne tur, og der er der jagtføring 1:1, mens der ved enkeltdyrs-jagter må regnes med jagtføring 2:1.

Det er sæson for kombinationsjagter fra midten af september, og der bliver altid jaget fra søndag til søndag, så du ankommer en søndag og rejser hjem igen den følgende søndag.

Moosen i dette område har en trofæstørrelse på cirka 45–55 tommer, men der forekommer af og til større trofæer. Succesratenpå disse jagter er meget høj og ligger oppe på 99%.

De Sortbjørne, der nedlægges i dette område, er cirka 6,0–7,5 fod, og der er en meget høj succesrate på Sortbjørnene, ligesom der i øvrigt også er det for Caribou.​

KNÆK & BRÆK…!!

Moose

Terrænet er lettere kupperet, men meget spændende at jage i. Der er ikke meget bevoksning i området, men der er mange steder moselignende arealer og græsletter med relativ højt græs. Jordbunden er som regel meget våd, hvilket stiller krav til tætte støvler, da al jagt i området foregår som pürschjagt. Jo bedre fysik, desto bedre er chancen også for at finde en god Moose. Ofte benyttes et af de højere beliggende områder som udgangspunkt for, bl.a. ved hjælp af kikkerten, at afsøge området for en god Moose. Og har man først spottet en sådan, så kan jagten for alvor gå i gang.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os